Main menu

Medycyna Pracy

Wykonujemy badania:

  • wstępne, okresowe, kontrolne pracowników,
  • kierowców i kandydatów na kierowców,
  • związane z zawodami wysokiego ryzyka: wysokościowe, w narażeniu na hałas,
  • dotyczące chorób zawodowych.
Pobierz wzór skierowania na badania z MP ginekolog gliwice medycyna pracy gliwice