Main menu

Kiedy udać się z dzieckiem do logopedy?

Każdy mądry rodzic obserwuje rozwój mowy u swojego dziecka i może zauważyć, że przebiega on na kilku etapach. W zależności od wieku dziecko wzbogaca swoje umiejętności językowe nowymi elementami. Najpierw uczy się melodii, by następnie tworzyć coraz bardziej skomplikowane wypowiedzi.

Dlatego w odpowiedzi na pytanie o potrzebę odwiedzenia logopedy należy powiązać dwa czynniki: wiek dziecka oraz odpowiedni dla tego wieku etap rozwoju mówienia.

  • Po ukończeniu pierwszego roku życia dziecko powinno już gaworzyć, kontrolować oddech przez usta, nie ślinić się i nie mieć kłopotów z żuciem jedzenia.
  • W okresie między pierwszym a drugim rokiem życia dziecko nabywa umiejętność dmuchania i reakcji na podstawowe pytania i polecenia. Posługuje się również najprostszymi mimiką i gestami.
  • Dziecko w okresie trzeciego roku życia zaczyna posługiwać się zdaniami, a jego mowa raczej jest zrozumiała.
  • Po piątym roku życia następuje dynamiczny rozwój umiejętności, polegający na rozróżnianiu w mówieniu głosek dźwięcznych od bezdźwięcznych. Wypowiada swoje myśli pełnymi, rozbudowanymi zdaniami bez zacinania się i jąkania. Potrafi wymówić głoskę „r”.

Zarejestruj się do logopedy.
Radan-Med, Gliwice, tel. 32722-41-20, 32-722-41-21, 32-230-79-47, 797-904-469.